Schlagwort: Tâm giác

ĐẠO PHẬT

Phật pháp rất dễ tiến nhập, chẳng khó tí nào! 😇 🌼

Phật pháp là triết học hết sức sâu xa, uyên áo. ❓ Tôi bảo họ: “Chẳng phải vậy! Phật pháp rất dễ tiến nhập, chẳng khó tí nào! ✅ Khó là khó ở chỗ nào? ❓ ❓ Khó ở chỗ quý vị chẳng buông xuống! Điều thứ nhất là phải buông tiếng tăm, lợi dưỡng…
Read more

“Ức Phật, niệm Phật”

“Ức Phật, niệm Phật” 💯🙏

Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: “Ức Phật, niệm Phật”, nhớ đến Phật, trong tâm ta tưởng Phật, tuy miệng ta không niệm, trong tâm ta tưởng là được! ✔️ “Hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật”, những câu kinh văn này hết sức khẳng định, nhất định thấy Phật! 💯 Do vậy, ức…
Read more