Schlagwort: Tâm tu tướng không?

ĐẠO PHẬT

Sau khi xuất gia rồi 22

Sau khi xuất gia rồi 2/2🌼🍀☀️

Ðể bảo đảm có được chánh niệm ở giây phút lâm chung: ✔️ Bình thường mình cần phải uống thuốc „A-Di-Ðà Phật“; nếu không, chết rồi chẳng biết về đâu! Lúc đi, đứng, nằm, ngồi: 💝 Phải luôn thể hội Phật pháp, giác ngộ đạo lý; vậy mới không uổng phí thời gian. Thời gian…
Read more

Sau khi xuất gia rồi 12

Sau khi xuất gia rồi 1/2👼💎💯

Trong chùa vẫn có kẻ nói chuyện thị phi. Song le, bạn đừng cùng bọn họ nói thị phi là đủ. Ðừng nên cứ mở miệng là thị phi hoài. Kẻ nào nói phiếm, lẻo mép về chuyện người khác, thì y là kẻ thị phi. Hễ có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy lạy…
Read more