Schlagwort: Thường-Lạc-Ngã-Tịnh

ĐẠO PHẬT

Trong hết thảy các cảnh giới, phải bỏ Ngã!

Trong hết thảy các cảnh giới, phải bỏ Ngã! 💯 👌

Ngã ấy bỏ bằng cách nào? 💭 Người Tiểu Thừa sau khi đoạn Kiến Hoặc, phải sanh trong cõi trời hay cõi người bảy lượt, đoạn Tư Hoặc, đạt đến cảnh giới Nhân Không, chứng A La Hán. 👼 Nhân gian thọ mạng ngắn ngủi, cõi trời thời gian dài lâu, những con số ấy…
Read more

Thân trung ấm

Thân trung ấm 🌒🌓🌔🌕🌞

Do ta, từ ta, tại ta, vì ta, cũng là ta mà có ra! 😤😭👺🥰😇 4 màu sắc hào quang, xanh vàng đỏ trắng, chiếu tỏa từ các hoa sen ở ao thất bảo, cũng là biểu trưng cho các cảnh giới ánh sáng chói ngời trong giai đoạn thân trung ấm (thân trung ấm…
Read more

Tánh Phật 👌

là tánh hiểu biết sáng suốt, không sai lầm một ly, tất cả muôn vật, muôn sự, muôn pháp trong vũ trụ vô biên. 1 là Tất cả, Tất cả là 1!⚪️ Tất cả chúng sinh, ai cũng có tánh Phật hiểu biết sáng suốt ấy, lẽ dĩ nhiên ai cũng là bình đẳng, ai…
Read more