Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La

Khéo Léo🌷🍁 🍄

„Không chấp trước vào công việc“ không có nghĩa là chểnh mảng, lơ là, thiếu trách nhiệm, bê bối, cẩu thả; cũng không phải là làm thục mạng, cắm đầu cắm cổ làm quá trớn; mà nghĩa là làm việc gì xong rồi thì coi như không có gì xảy ra cả. Khi lòng bạn…
Read more