Thế nào là chấp trì Danh Hiệu Phật

Thế nào là chấp trì Danh Hiệu Phật?🙇🙏

Là luôn nhớ tưởng và xưng niệm Danh Hiệu Phật một cách nghiêm mật và khẩn thiết, với tất cả sự thành kính và từ ái, không xen tạp, không giải đãi, không ngừng nghỉ, không mong cầu. 🙏 Khế cơ!👌 Có rất nhiều phương pháp trì niệm danh hiệu Phật, tùy căn cơ và…
Read more