Schlagwort: Tự tâm thanh tịnh

ĐẠO PHẬT

Cái Thấy Biết có Trí Tuệ

Cái Thấy Biết có Trí Tuệ 💯💝🌞

Khi niệm Phật đến một trình độ nào đó, người niệm Phật sẽ thấy và hiểu – một cách rất sâu xa – về tất cả mọi sự vật chung quanh, đúng như bản chất thật sự của chúng.⭐️ Tất cả mọi hữu thể là sự kết hợp của vạn duyên, và sự kết hợp…
Read more

Thế nào là chấp trì Danh Hiệu Phật

Thế nào là chấp trì Danh Hiệu Phật?🙇🙏

Là luôn nhớ tưởng và xưng niệm Danh Hiệu Phật một cách nghiêm mật và khẩn thiết, với tất cả sự thành kính và từ ái, không xen tạp, không giải đãi, không ngừng nghỉ, không mong cầu. 🙏 Khế cơ!👌 Có rất nhiều phương pháp trì niệm danh hiệu Phật, tùy căn cơ và…
Read more