Sau khi xuất gia rồi 22

Sau khi xuất gia rồi 2/2🌼🍀☀️

Ðể bảo đảm có được chánh niệm ở giây phút lâm chung: ✔️ Bình thường mình cần phải uống thuốc „A-Di-Ðà Phật“; nếu không, chết rồi chẳng biết về đâu! Lúc đi, đứng, nằm, ngồi: 💝 Phải luôn thể hội Phật pháp, giác ngộ đạo lý; vậy mới không uổng phí thời gian. Thời gian…
Read more