Schlagwort: Tướng và Tánh!

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Ngũ ấm

Thế nào là Ngũ ấm? 🤩😇👺

Ngũ ấm, còn gọi là ngũ uẩn, là 5 nhóm cấu thành thân xác và tinh thần của con người: – sắc: thân xác – thọ: cảm giác – tưởng: sự nhận biết (tri giác) – hành: sự vận hành của tư tưởng (tâm tư) – thức: ý thức phân biệt Để đối trị với…
Read more

Sau khi xuất gia rồi 12

Sau khi xuất gia rồi 1/2👼💎💯

Trong chùa vẫn có kẻ nói chuyện thị phi. Song le, bạn đừng cùng bọn họ nói thị phi là đủ. Ðừng nên cứ mở miệng là thị phi hoài. Kẻ nào nói phiếm, lẻo mép về chuyện người khác, thì y là kẻ thị phi. Hễ có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy lạy…
Read more