Schlagwort: Vi Diệu Hương Khiết

ĐẠO PHẬT

Màu sắc của hoa sen

Màu sắc của hoa sen🍀🌸💮

Tứ Vô Lượng Tâm là đây! 💖 Những màu sắc xanh – vàng – đỏ – trắng của hoa sen là 4 màu sắc chính, tỏa chiếu ra 4 màu hào quang chính.🙏 Thật không thể nghĩ bàn!💭 Các loài sen ở ao thất bảo thì nhiều vô lượng vô biên, dù là Bậc A…
Read more

VÃNG SANH TỨC LÀ THÀNH PHẬT !

Đức Phật A Di Đà (Amita) 🙏

Đức A Di Đà thành Phật từ đó cho đến nay đã trải qua được 10 kiếp, tức là đã trên 13 tỷ năm của thế giới Ta Bà nếu tính theo đại kiếp. 🌟 Đại Sự Nhân Duyên với Chúng Sanh Đức Phật A Di Đà (tiếng Phạn: Amita) là vị giáo chủ của…
Read more