Pháp môn Niệm Phật

Pháp môn Niệm Phật 😇

Nhằm dạy chúng ta phương pháp sử dụng chân tâm. 💯 Sử dụng theo cách nào? Chỉ cần quý vị khởi tâm động niệm, hễ vọng tâm vừa phát tác, ngay lập tức chuyển nó thành A Di Đà Phật. 💝 Thưa quý vị, một câu A Di Đà Phật này nửa chân, nửa vọng.…
Read more