Schlagwort: Y Chánh Báo trang nghiêm

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Kim sa nơi ao thất bảo

Thế nào là Kim sa nơi ao thất bảo?🍃 🍂

Ở dưới đáy ao thất bảo trải thuần bằng cát vàng bóng mịn, màu sắc sáng chói lên cả trên mặt nước và bốn bên bờ ao, gọi là kim sa (cát vàng). Biểu tượng tâm địa 🌼 Đáy ao trải dài bằng cát vàng quý báu, là biểu trưng cho Bồ Đề Tâm của…
Read more

Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La

Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La? (2/2) ☘️🌸

Các phương khác (tha phương), ý nói là mười phương. Lấy vạt áo của mình để đựng hoa cúng dường, ý nói là Thánh chúng gói gém những hương hoa dâng lên chư Phật bằng tất cả tấm lòng chân thành của chính người ấy. Cúng dường mỗi sáng sớm, là vì sáng sớm lúc…
Read more

Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La

Thế nào là Mưa hoa Mạn Đà La? (1/2) 🍀🌷

Mỗi ngày đêm 6 lần, có hoa Mạn Đà La từ mây trời tuôn rải xuống như mưa (vũ thiên Mạn Đà La hoa). Đây là loại hoa màu trắng, giống hoa sen, nên còn gọi là Bạch liên hoa, có mùi hương rất tinh khiết. Loại hoa nầy:   Cánh nhỏ vừa thì gọi…
Read more