Pháp môn Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh Độ ☀️

Phải đọc tụng Đại Thừa, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật đều là kinh Đại Thừa. ✅ Chúng ta là người tu Tịnh Độ đọc những kinh điển ấy là đủ rồi, chẳng cần phải tự mình chuốc thêm phiền! 💝 Tịnh Độ tam kinh nhất luận, hoặc…
Read more