Monat: April 2020

ĐẠO PHẬT

Thế nào là Thân tứ đại

Thế nào là Thân tứ đại?💦💨🔥

Thân xác con người được cấu thành bởi 4 yếu tố chính: – yếu tố đất như da, xương, thịt, tim, gan… – yếu tố nước như máu, mủ, đàm… – yếu tố gió như hơi thở vô ra… – yếu tố lửa như sức nóng trong người… Những gì hiện hữu ở xác thân: Hoàn toàn không có tự tánh riêng biệt.…
Read more

Thế nào là Ngũ ấm

Thế nào là Ngũ ấm? 🤩😇👺

Ngũ ấm, còn gọi là ngũ uẩn, là 5 nhóm cấu thành thân xác và tinh thần của con người: – sắc: thân xác – thọ: cảm giác – tưởng: sự nhận biết (tri giác) – hành: sự vận hành của tư tưởng (tâm tư) – thức: ý thức phân biệt Để đối trị với…
Read more

Thế nào là Quy y Tam Bảo

Thế nào là Quy y Tam Bảo?💎☀️

Quy y, tiếng Phạn là Namo (Nam Mô), có nghĩa là trở về nương tựa. Quy y Tam Bảo là trở về nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng. –Phật là đấng giác ngộ, sáng suốt và từ bi. –Pháp là con đường đưa chúng ta đến sự giải thoát. –Tăng là người đang thực hành…
Read more

Tam Giáo

Tam Giáo 🌼💝☀️

Trong Tam Giáo (Nho, Lão, Phật): 🍀 Thì Nho-giáo dạy đạo đức, lễ, nghĩa, trung, hiếu. Lão giáo tuy cũng dạy tu Ðạo, song không dạy Phật-lý (chân lý cứu cánh), nên không giải thoát. Cuối cùng chỉ có quy nạp về Phật-môn Tịnh-Ðộ (của Phật-giáo), cầu vãng sanh, thì mới liễu thoát sanh tử.…
Read more

Khai-thị lúc Phật-thất

Khai-thị lúc Phật-thất:💯💖🙏

Mục-đích đả Phật-thất là để độ chúng sanh vãng sinh Thế-giới Cực-Lạc. 😇 Cõi Ta-Bà thì có sinh có diệt 👻 Cõi Tây Phương thì bất sinh bất diệt 👼 Mình đi xuất ngoại thì cần tiền mua vé máy bay, chớ tới Tây Phương thì chỉ cần niệm Phật đến độ chuyên nhất, không…
Read more

Sau khi xuất gia rồi 22

Sau khi xuất gia rồi 2/2🌼🍀☀️

Ðể bảo đảm có được chánh niệm ở giây phút lâm chung: ✔️ Bình thường mình cần phải uống thuốc „A-Di-Ðà Phật“; nếu không, chết rồi chẳng biết về đâu! Lúc đi, đứng, nằm, ngồi: 💝 Phải luôn thể hội Phật pháp, giác ngộ đạo lý; vậy mới không uổng phí thời gian. Thời gian…
Read more

Sau khi xuất gia rồi 12

Sau khi xuất gia rồi 1/2👼💎💯

Trong chùa vẫn có kẻ nói chuyện thị phi. Song le, bạn đừng cùng bọn họ nói thị phi là đủ. Ðừng nên cứ mở miệng là thị phi hoài. Kẻ nào nói phiếm, lẻo mép về chuyện người khác, thì y là kẻ thị phi. Hễ có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy lạy…
Read more

Ở Ðời Và Ði Tu 15

Ở Ðời Và Ði Tu 5/5🏆💎🔔

Xuất gia 😶 là để trị cái tâm lăng xăng như khỉ, sửa cái ý chạy rông như ngựa. Xuất gia 😶 thì phải dụng công làm việc trong mọi thời mọi lúc, phải niệm Phật để điều phục cái tâm. Người xuất gia 😶 Cần phải xả thân–ai chửi rủa, hạ nhục, chê bai,…
Read more

Ở Ðời Và Ði Tu 15

Ở Ðời Và Ði Tu 4/5💎☀️🌼

Người đời 🕷 🕸 Lấy khổ làm vui; đến lúc già rồi thì sợ chết, không buông xả đặng con cháu. Nghiệp chướng của các bạn chồng chất như núi cao; không xuất gia thì bạn nào có cảm giác tới nó. Những kẻ thiếu hiểu biết ngoài đời thì luôn luôn đi trên con…
Read more

Ở Ðời Và Ði Tu 15

Ở Ðời Và Ði Tu 3/5😵🤪😇

Xuất gia: có chánh niệm. 😶 Ngoài đời: chẳng có chánh niệm. 🥶 Ði tu và ở đời khác nhau. Sinh hoạt của người đời 🤬 giống hệt như ban ngày nằm mộng, Mà ban đêm cũng là mộng, chiêm bao giấc mộng sanh tử luân hồi. Người đời có thể hưởng thụ khoái lạc,…
Read more