Kategorie: Phật Pháp

ĐẠO PHẬT

Phẩm XII: 💎Phẩm tự ngã💎

KINH PHÁP CÚ (DHAMMAPADA) 155. Nếu biết tự thương mình, phải tự gắng bảo hộ; trong ba thời có một, người trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man Thông thường nói ba thời là đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Ở đây ba thời chỉ vào một đời người thanh niên, trung niên, lão niên. Người ta lúc thanh niên nên nỗ lực học tập,…
Read more

☸️ “Thừa Như Lai Sứ, Hành Như Lai Sự” ☸️

Tỷ kheo – hai từ cao quý và thiêng liêng mà người xuất gia học đạo ai cũng phải hướng đến. Giới Tỷ kheo được gọi là cụ túc giới, tức là giới pháp đầy đủ và hoàn mãn để bước vào đạo quả Niết bàn giải thoát. 💎 Tỷ kheo còn được gọi là Bí sô, Bậc sô hay Tỳ khưu, được giải thích là Khất sỹ, Bố ma, phá phiền não, trì tịnh…
Read more

🔔Vậy giới hạnh cụ túc là gì?

1️⃣ 1.- Vị tỳ kheo phải từ bỏ từ bỏ sát sanh, tránh xa sự sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, bỏ gươm đao, cung tên, súng đạn, dao rựa mác, luôn luôn phải tu tập biết xấu hổ và sợ hãi trước những lổi nhỏ nhặt sát sanh, phải có lòng từ bi, sống…
Read more

6️⃣ Có sáu pháp người tu sĩ cần phải giữ gìn 💎

NGƯỜI TU SĨ CẦN PHẢI GHI NHỚ LỜI PHẬT DẠY: 1- Thân thường thể hiện hạnh từ bi. 2- Miệng thường nói lời nhân từ. 3- Ý thường tâm niệm thương xót, không ôm lòng thù hận thêm bớt. 4- Chỉ nhận sự cúng dường vừa đủ. 5- Giữ gìn giới của Thánh hiền không…
Read more

💎 25 giới hạnh tức là 25 oai nghi của người tu sĩ theo đạo Phật 💎

Người tu sĩ khi bước chân vào đạo Phật phải hiểu 25 giới hạnh này. Đây là phần sơ thiện 📌 , nghĩa là 25 giới hạnh này là phần sơ thiện mà đức Phật thường nhắc đi nhắc lại cho các đệ tử của mình phải sống xa những tà nghiệp mà luật nghi…
Read more

🔊 Phải học và phải hiểu biết những phần giới luật gồm có:

1.- Thế nào là giới hạnh. 2.- Thế nào là giới đức 3.- Thế nào là giới tuệ 4.- Thế nào là giới bổn Khi chúng ta chuẩn bị bước qua giai đoạn của tu sĩ thì chúng ta phải hiểu biết 📌 4 vấn đề trên. Nếu không hiểu 4 vấn đề này thì…
Read more

🎯 Từ giả những gì mà đức Phật đã cảnh giác. ☀️

Bây giờ chúng ta làm thầy thuốc thì chúng ta phải từ bỏ, chúng ta là võ sư chúng ta cũng bỏ liền, không được làm võ sư nữa, chúng ta là một nhạc sĩ, một nhà thơ, nhà văn cũng dẹp luôn, không dùng nghề đó nữa, chúng ta là một ông thầy bùa,…
Read more

⏺ Thế nào là tỳ kheo niệm không tán loạn?❓❓

Tỳ kheo quán thân trong thân tinh cần không giải đải, ghi nhớ không quên để trừ bỏ tham ưu ở đời. ✔️ Quán ngoại thân, Quán trong thân, Quán trong thân ngoại thân tinh cần không giải đải ghi nhớ không quên để trừ bỏ các tham ưu ở đời. Quán thọ, quán tâm…
Read more

☀️Phần thứ nhất: Giới Hạnh Của Người Tu Sĩ☀️

🔊 Trước khi bước vào đạo lộ thứ hai và bài học Giới luật thì Thầy đã giới thiệu với quý thầy một sơ đồ của đạo lộ thứ hai này để chuẩn bị hành trang cho người tu sĩ khi bước chân vào lộ trình này không còn ngỡ ngàng. 🎯 Người tu sĩ…
Read more

6️⃣6 Điều khó khi đọc, học Kinh Đại Bát Niết Bàn💥

Đọc, học kinh Niết Bàn và tu tập theo kinh Niết bàn hành giả sẽ nhậnthức rõ, Niết bàn của Đạo Phật là cảnh giới có thật, không phải là một „thếgiới do tưởng tượng“, do gởi gắm tâm hồn mình nơi một „cõi nước“ 🪐 nào đó, hoặc gần hoặc xa. Đó là điều…
Read more