Monat: März 2022

ĐẠO PHẬT

❓❓ Thế nào là Phật tánh ? ❓❓

Ngài Huệ Tịch bạch Thiền sư Trung Ấp : Thế nào là Phật tánh ? ❓ — Ta nói thí dụ : Cái lồng có 6 cửa. Con khỉ ở ngoài bất luận đến cửa nào cũng kêu “chéo chéo”. Con khỉ ở trong liền hưởng ứng : “chéo chéo”. — Nếu con khỉ ở…
Read more

🔊 Sanh tử 🌹 🥀

Sanh tử luân chuyển vĩnh viễn không ngừng nghỉ, quả thật là chuyện rất phiền phức! ✔️ Chẳng biết chân tướng của sự thật thì gọi là “tùy nghiệp lưu chuyển” (chuyển vần theo nghiệp), thật sự đáng thương! 💥 Người giác ngộ đôi chút, biết hiện tượng này, cũng biết nó đáng sợ, nhưng…
Read more

☀️ Sự nhất tâm bất loạn ☀️ ☀️

Sự nhất tâm bất loạn là Định, chúng ta thường gọi Định ấy là Niệm Phật tam-muội. 🍀 Kiến Tư phiền não chẳng còn dấy lên hiện hành nữa, đã đạt được Nhân Vô Ngã, đó là Niệm Phật tam-muội thành công. 🌈 Đã đạt đến cảnh giới ấy, lại tiến lên Pháp Vô Ngã,…
Read more

🎯 Công phu đắc lực 🌷 🌹

Đắc lực là như thế nào? Đắc lực là “căn trần tự không” như chúng ta thường nói: Quý vị đã thấy thấu suốt! 💎 Chư niệm tự lạc là quý vị đã buông xuống. 😇 Quý vị thật sự thấy thấu suốt, thấy thấu suốt như thế nào? Quý vị chẳng giữ lấy tướng,…
Read more

💎 💎 VÔ SƯ TRÍ 💎 💎

Bằng công phu phản quan tự kỷ, chánh niệm tỉnh giác trong từng biến dịch của thân tâm. ⏺ Hành giả tu Thiền có nhiều cơ hội kiến chiếu tự nội thể, quán chiếu vào tận cùng những ngõ ngách sâu thẳm của tâm thức. Vị ấy có nhiều cơ hội giải quyết mối nghi “Ta là ai? ”, lúc ấy tự nhiên có sự hòa điệu giữa mình và người. 🔄 Khi một con sóng nhận ra mình…
Read more