6️⃣6 Điều khó khi đọc, học Kinh Đại Bát Niết Bàn💥

Đọc, học kinh Niết Bàn và tu tập theo kinh Niết bàn hành giả sẽ nhậnthức rõ, Niết bàn của Đạo Phật là cảnh giới có thật, không phải là một „thếgiới do tưởng tượng“, do gởi gắm tâm hồn mình nơi một „cõi nước“ 🪐 nào đó, hoặc gần hoặc xa. Đó là điều…
Read more