✨ Tự Cảnh Tỉnh ✨

ĐẠO PHẬT

✨ Tự Cảnh Tỉnh ✨

Với thời gian cùng với hoàn cảnh bình nhật ở khắp nơi nhiều con người đã “ KHÔNG TỰ CẢNH TỈNH “ vì thế chính họ tạo ra một xã hội hiện đại càng ngày càng phức tạp. 🥵

Trong Nhà Phật ☸️, đệ tử Phật nói 🔊 “ Quy Y Phật „, có vị trí đứng hàng đầu trong Tam Bảo.

Chư vị xuất gia Tăng Ni dù có bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ môn Phật học cũng 🔔 chưa chắc gì 🔔 họ tự cảnh tỉnh được hay còn gọi là hiểu được ý nghĩa thâm sâu “ Quy Y Phật „.

Tiếng bắc phạn viết theo la tinh hoá hay IAST : buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi 

lấy từ link: sanskritdictionary.com

Dịch ý nghĩa chữ „ buddha “ qua tiếng anh:

– Awakened, conscious, intelligent, clever, wises, learnt, known, understood, 

– A fully enlightened man who has achieved perfect knowledge of the truth and thereby is liberated from all existence/NON-existence and before his own attainment of nirvāṇa, 

– A wise or learned man, a sage.

và tiếng việt như sau:

– Phật: thức tỉnh, có ý thức, thông minh, khôn ngoan, có học, biết và hiểu,

– Một người hoàn toàn giác ngộ đã hồi phục trí tuệ hoàn hảo sẵn có về chân lý và do đó được giải thoát khỏi mọi hiện hữu/vô vi và trước khi tự duy trì trạng thái tâm niết bàn, 

– Một người thông thái, một hiền nhân.

Dịch ý nghĩa chữ “ saraṇa “ qua tiếng anh:

– going, moving, running after, following, moving from one place to another.

và tiếng việt:

– đi đến, quay về, chạy theo đó, nương vào.

Dịch ý nghĩa chữ „ gacchāmi “ qua tiếng việt:

– Tôi đi. ( ngôi thứ nhất, số ít, của động từ gam )

Sau khi hiểu được ý nghĩa của chính Nó thì 3 chữ “ QUY Y PHẬT “ là 🔴 Tự lắng nghe lại chính mình, tự khảo lấy chính mình, tự biết sai, tự biết đúng, tự giác không mê với cảnh, với người. 🔴

Ví dụ:

– Người xuất gia khi có thật tu thật hành, khi hiểu chân lý Phật Pháp thật sự thì 🟡 không bao giờ 🟡 bàn luận về chuyện xã hội, sự thương ghét, sự khen chê, sự được mất, cũng không loan tin dù không hay có bằng chứng, cũng không thị phi nhân ngã trên mạng 4.0 

– Các YouTubers có kênh hoặc chỉ ủng hộ chủ kênh khi có tự giác nên 🟢 đã, đang và sẽ không tự lừa dối chính bản thân 🟢 và không tự dính vào chuyện bênh vực bên này, bên kia, quay qua quay lại, không tự phản bội với chính mình.

– Các quản lý gia, y tế gia khi có tự giác thì 🔵 không có 🔵 tham nhũng, không chạy chọt, không đút lót, không nhập và không bán thuốc giả, không tổn hại nền kinh tế của đất nước.

– Các lãnh đạo hay chánh trị gia khi có tự giác, 💝 không cho phép mình 💝 hại thiên hạ quần chúng, không bán đất cho giặc, không gây thù oán, không tạo thêm oan gia trái chủ trong bất kể vụ gì.

Nói chung khi sống bất kể 💎 ai có tự giác 💎 không mê 💎 thì nơi đó là niết bàn ☀️ còn như từ miệng nói “ Quy Y Phật “ nhưng mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ đều bất giác hay còn gọi tự đánh mất chính mình thì đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, phàm phu. 🥶

Nương vào Phật là tự mình giác, tự mình nên biết, nên hành, tự mình không hố hàng, tự mình không nhìn lầm người, tự mình nương tựa vào chính mình mà chẳng ỷ vào bất kể ai cũng chẳng bám vào bất cứ cái gì. 😇

Nương vào Phật mà tâm tánh chẳng phải như Phật, chẳng có tâm từ, bi, hỷ, xả, chẳng biết xót thương chính mình thì không thể nào biết làm lợi ích cho bất kể ai, bất kể trong việc nào trong thế gian. 👺

Tạm chia sẻ với các Bạn cùng Đạo Hữu đến đây và bài sau sẽ luận về Quy Y Pháp.

A Di Đà Phật 🙏

PHẬT PHÁP TẠI GIA
Letzte Artikel von PHẬT PHÁP TẠI GIA (Alle anzeigen)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert