Kategorie: Nhân Sinh Quan

ĐẠO PHẬT

💥 Đại ý của 4 Thừa 💥

Chữ Phật còn thuộc giả danh, huống là bốn thừa ư! Nhưng đức Phật đại bi cứu thế, phương tiện độ sanh, vì tùy căn cơ sâu cạn của chúng sanh nên giả thiết đủ thứ ngôn giáo pháp môn dùng để tu tập, theo thời ứng cơ, tùy nghi lập giáo, như lương y…
Read more

5️⃣ NĂM GIAI ĐOẠN TÂM BIẾT VẬT (ngũ tâm) 👀

Khi tâm thức tiếp xúc và nhận biết đối tượng, phải trải qua năm giai đoạn theo thuận tự như sau: 1. Suất nhĩ, nghĩa là đột nhiên hiện khởi. Ví dụ, khi nhãn thức tiếp xúc với cảnh vật, thì sự khởi động của tâm ở cái sát na đầu tiên là sự phát khởi mặc ý một cách đột nhiên, chưa có niệm phân biệt tốt xấu nào; tâm thức ở giai đoạn đó được gọi…
Read more

5️⃣ NĂM ĐỘN SỬ (ngũ độn sử)👹

Chữ “độn” nghĩa là ngu đần, ám độn; 💥 Chữ “sử” nghĩa là sai khiến. 🥀 “Sử” là một tên gọi khác của “căn bản phiền não”. 😈 5 thứ phiền não căn bản tham, sân, si, mạn, nghi chính là 5 động lực sai khiến chúng sinh tạo vô số ác nghiệp để phải trôi lăn mãi trong dòng sinh tử; bản tính của chúng ngu độn, ù lì,…
Read more

5️⃣ NĂM THỨ TRÓI BUỘC (ngũ kết – ngũ kết sử) 🥵

“Kết” là một tên gọi khác của phiền não. Vì phiền não luôn luôn trói buộc, khiến chúng sinh mãi mãi luân chuyển trong ba cõi, không bao giờ thoát khỏi được, cho nên gọi là “kết”, hay “kết sử”. 👹 Có 5 thứ phiền não trói buộc, thuật ngữ Phật học gọi là “ngũ kết”, gồm có: 1. Tham kết: lòng tham dục trói buộc 2. Sân kết: lòng sân hận trói buộc 3. Mạn kết: lòng kiêu mạn trói buộc…
Read more

5️⃣ NĂM DỤC VỌNG (ngũ dục)

🔊 Tất cả những gì có sức quyến rũ con người trong cõi Dục này, được giáo lý  Phật giáo bao gồm trong 5 thứ. Chúng là đối tượng ham muốn của con người; và cũng vì lòng tham đắm của con người sâu thăm thẳm, rộng không bờ bến, dai dẳng không ngưng nghỉ, bám chặt không buông thả, 👹 cho nên con người đã trở nên ích kỷ…
Read more

🔊 TÂM BAO THÁI HƯ, LƯỢNG CHÂU SA GIỚI! 💎

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không 🔔 Phật tâm, chân tâm nghĩ lợi ích hết thảy chúng sanh trong Pháp Giới Hư Không Giới. Nếu khởi tâm động niệm được như vậy, sẽ chẳng khác gì Phật, Bồ Tát. Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới 💝 1️⃣ Thực hiện tám chữ này ra sao?…
Read more

7️⃣ Thất mạn ⛔️

1️⃣ Mạn: Đối với người tài năng, danh lợi…thua mình, thì mình chấp rằng mình hơn và tỏ vẻ khinh khi đối với người thua kém mình. 2️⃣ Quá mạn: Đối với người bằng mình hay đối với người hơn mình, mình lại chấp rằng họ chỉ bằng ta mà thôi. 3️⃣ Mạn quá mạn:…
Read more

Thần thông là gì ?❓❓

Thần thông là gì ? “Biến hóa khôn lường là ‘thần’; không câu thúc, chướng ngại là ‘thông’.” 💎 Đó là khả năng làm cho người khác không tài nào hiểu được, đồng thời có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không gặp trở ngại. Hòa Thượng còn nói: “Diệu dụng khó…
Read more

💎 Pháp Lục Hòa

1. Thân hòa cộng trụ, là trên phương diện sinh hoạt hằng ngày trong một tổ chức, chúng ta cùng sống chung trong một tập thể, thường nên chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau. 👨‍👨‍👧‍👦👩‍👩‍👧‍👧 2. Khẩu hòa vô tránh, đứng trên phương diện giao tiếp chỉ bảo qua ngôn ngữ lời nói lẫn nhau, luôn luôn thể hiện tinh thần khuyến khích khuyên bảo cùng nhau làm thiện, dứt trừ làm ác. 💋💖 3.…
Read more

Quả báo nói về thọ thân Nam-Nữ (Giới tính)

♚ Nam tánh = Purisabhava = giống đực;♛ Nữ tánh = Itthibbava = giống cái; Bhavarupas, hai phái tính nam và nữ. Ngay từ lúc mới được thọ thai, mọi chúng sanh đều mang sẵn một loại vật chất (do nghiệp lực [kamma] gây nên) để quyết định phái tính là nam hay nữ. 👦 👧 Loại vật chất quyết định phái tính…
Read more